Operatie Perforatie

De overmatige oppervlakteverharding in Vlaanderen ligt mee aan de basis van problemen zoals wateroverlast, verdroging, hittestress, verkeersoverlast, biodiversiteitsverlies, … . Dagelijks komt er in Vlaanderen nog verharding bij. De Voetgangersbeweging riep samen met Aquafin de campagne ‘Operatie Perforatie’ in het leven om deze trend te stoppen en om te keren, zonder afhankelijk te zijn van bovenlokale beslissingen.

Operatie Perforatie roept lokale besturen, ondernemingen en burgers op om zelf overbodige verharding weg te halen en plaats te maken voor water en groen. Het (gedeeltelijk) ontharden van pleinen, parkings, parkeerstroken, verharde restruimten, middenbermen, voortuinen, schoolspeelplaatsen, bedrijventerreinen of particuliere opritten levert rechtstreekse positieve effecten op zoals: een betere waterinfiltratie, verkoeling, ruimte voor groen en biodiversiteit of een aangename leefomgeving.

Aquafin reikte reeds een aantal keren een geldprijs uit aan de beste projectvoorstellen voor de realisatie van een onthardingsproject. In 2019 kregen 11 gemeenten en organisaties elk een budget om hun project te helpen uitvoeren. In 2020 volgde een nieuwe oproep, dit keer voor het ontharden van ruimtes in schoolomgevingen. Hiermee sloot de oproep nauw aan bij de eerdere vraag van de Voetgangersbeweging om schoolomgevingen kindvriendelijker te maken. Sint-Niklaas won het budget van 20.000 euro. Het stadsbestuur engageerde zich om een parking bij de stedelijke academie in het centrum compleet om te vormen tot een groene rustplek. Gevarieerde beplanting, klimplanten, heesters, bomen en een wadi in plaats van grijze betonstraatstenen. De weinige verharding die nog nodig is, zal ofwel waterdoorlatend zijn ofwel afwateren naar een wadi.