Hoppinpunten

De Voetgangersbeweging stond aan de wieg van Mobipunt vzw en geeft ondersteuning bij de conceptontwikkeling en uitrol van ‘Hoppinpunten’ – voorheen ‘mobipunten’ – in Vlaanderen. Hoppinpunten zijn locaties waar gedeelde mobiliteit centraal staat, de knooppunten om combimobiliteit te faciliteren. De Vlaamse Overheid heeft in het kader van Basisbereikbaarheid de ambitie om de komende vier jaar een duizendtal van deze Hoppinpunten in Vlaanderen te realiseren.

De Vlaamse Overheid lanceerde in september 2020 het mobiliteitsmerk ‘Hoppin’. Deze merknaam met bijbehorende huisstijl moet de herkenbaarheid bij de reiziger vergroten en het gebruik van combimobiliteit zo eenvoudig mogelijk maken. De mobiliteitscentrale van de Vlaamse Overheid zal de verschillende vervoersmodi in de toekomst op elkaar afstemmen.

Infopunt Publieke Ruimte verzekert de (ruimtelijke) kwaliteit door lokale overheden te begeleiden in dit proces en koppelt praktische implicaties van het gewestelijke beleid terug met de Vlaamse Overheid. Enkele tientallen locaties – onder meer in Stad Leuven, gemeente Gavere en gemeente Maasmechelen – werden zo reeds gerealiseerd.