MobX

De Voetgangersbeweging stond aan de wieg van Mobipunt vzw en geeft ondersteuning bij de conceptontwikkeling en uitrol van ‘Hoppinpunten’ – voorheen ‘mobipunten’ – in Vlaanderen. Hoppinpunten zijn locaties waar gedeelde mobiliteit centraal staat, de knooppunten om combimobiliteit te faciliteren. De Vlaamse Overheid heeft in het kader van Basisbereikbaarheid de ambitie om de komende vier jaar een duizendtal van deze Hoppinpunten in Vlaanderen te realiseren.

Samen met de Vlaamse Overheid lanceerde in september 2020 de naam ‘Hoppin’. Deze naam met bijbehorend logo moet de herkenbaarheid bij de reiziger vergroten en het gebruik van combimobiliteit zo eenvoudig mogelijk maken. Infopunt Publieke Ruimte ontwikkelde de zogenaamde Hoppinzuilen naar aanleiding van een eerste pilootproject in Leuven.

Inmiddels werden over heel Vlaanderen Hoppinzuilen geïnstalleerd en werd een databeheerssysteem voor steden en gemeenten ontwikkeld. Dat systeem gaven we de naam MobX.