Zilveren Linten

Steeds meer steden en gemeenten zijn bezig met de walkability-score van hun openbaar domein. Op veel plaatsen is er echter nog veel werk aan de winkel. Zeker voor ouderen kunnen slechte voetpaden, onveilige oversteekplaatsen, onvoldoende zitbanken of een gebrek aan bestemmingen op wandelafstand ervoor zorgen dat verplaatsingen te voet moeilijk of zelfs onmogelijk worden.

‘Zilveren Linten’ zijn korte, veilige wandelroutes, specifiek aangepast aan de noden van senioren. Ze bieden een vertrekpunt voor gemeenten om te werken aan seniorenvriendelijke publieke ruimte. Aan de hand van terreinbezoeken en participatie met bewoners worden de meest geschikte trajecten uitgestippeld en aanbevelingen en quick-wins geformuleerd. Van de bevindingen wordt een rapport opgemaakt, ondersteund door digitale kaarten en beeldmateriaal.

De Voetgangersbeweging hanteert daarbij een brede kijk. We kijken niet enkel naar de kwaliteit van voetgangersvoorzieningen, maar nemen o.a. ook de kwaliteit van openbare ruimte, ontmoetingsruimte, groenvoorziening, straatkunst en bewegingskansen mee in het verhaal. Om verplaatsing te voet te stimuleren is namelijk meer nodig dan een effen voetpad.

De Zilveren Linten werden voor het eerst ontwikkeld in 2020, in opdracht van het District Antwerpen. Het districtsbestuur gaf opdracht om twee zones in het stadscentrum te onderzoeken en aanbevelingen op te stellen voor een meer seniorenvriendelijke publieke ruimte. Zij bekijken welke van deze aanbevelingen op relatief korte termijn kunnen worden doorgevoerd.