Schoolomgeving 2.0
Schoolomgeving 2.0 Bezoek projectwebsite

Sinds het ontstaan in 2005, werkt het Octopusplan aan kindvriendelijke schoolomgevingen en duurzaam woon-schoolverkeer. Met de visie ‘Schoolomgeving 2.0’ verbreden we onze aanpak. We focussen niet enkel op verkeersveiligheid en mobiliteit, maar ook op beweging, ontmoeting en vergroening in de schoolomgeving. Want in een kindvriendelijke en gezonde schoolomgeving telt meer dan verkeersveiligheid alleen.

Schoolomgevingen zijn centrale plekken in het dagelijkse leven van kinderen, ouders, grootouders en buurtbewoners. Kinderen groeien er op en leren er naast de algemene kennis ook over thema’s als klimaat en milieu, verkeersveiligheid, samenwerken, … . Een kindvriendelijke schoolomgeving stimuleert de fysieke en mentale ontwikkeling van kinderen en laat hen toe om zelfstandig naar school te komen.

Het Octopusplan heeft een jarenlange expertise en begeleidt gemeentebesturen om stapsgewijs schoolomgevingen om te vormen volgens de visie ‘Schoolomgeving 2.0’. Op die manier krijgen schoolomgevingen meer belevingswaarde én worden ze verkeersveiliger voor zowel jong als oud.

Een mooi voorbeeld is de omgeving van de Langeledeschool in Wachtebeke. In dit verhaal staat participatie tussen verschillende actoren zoals de school, de buurt, de gemeente, de provincie en de Voetgangersbeweging centraal. Het resultaat? Een nieuwe schoolomgeving met plaats voor stappers en trappers, ruimte voor ontmoeting, plaats om te spelen en aandacht voor verkeersveiligheid. Het project won de Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs 2021.