Voetgangersbeweging

Samenwerkingen

De Voetgangersbeweging werkt samen met heel wat andere organisaties die streven naar meer en betere ruimte voor voetgangers en duurzame mobiliteit.

Onze organisatie is lid van het Netwerk Duurzame Mobiliteit. Het netwerk is een inspiratiebron en aanspreekpunt voor duurzame mobiliteit en organiseert momenten voor ontmoeting, kennisuitwisseling en samenwerking tussen mensen en organisaties die werken rond dit thema. Naast de Voetgangersbeweging zijn o.a. Fietsersbond, Trage Wegen en Trein Tram Bus lid. Benieuwd wie nog deel uitmaakt van het Netwerk Duurzame Mobiliteit? Neem dan een kijkje op hun website.

De Voetgangersbeweging staat ook in contact met Tous à Pied en Walk. Deze twee organisaties promoten te voet gaan en verdedigen voetgangers in Wallonië en in Brussel. Samen met hen brachten we in 2023 de eerste nationale Voetgangersbarometer uit!

Verder zetelt de Voetgangersbeweging in de Mobiliteitsraad Vlaanderen (MORA), het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid, de Federale Commissie Verkeersveiligheid en tal van andere stuurgroepen en begeleidingscommissies.

Op internationaal vlak, is de Voetgangersbeweging lid van de International Federation of Pedestrians en de Federation of European Pedestrian Associations en volgen we de werking van het Walk21 Network.