Voetgangersbeweging

Samenwerkingen

De Voetgangersbeweging is lid van nationale en internationale koepelverenigingen waaronder het Netwerk Duurzame Mobiliteit, de International Federation of Pedestrians en de Federation of European Pedestrian Associations.

Verder zetelt de Voetgangersbeweging in de Mobiliteitsraad Vlaanderen (MORA), het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid , de Federale Commissie Verkeersveiligheid en tal van andere stuurgroepen en begeleidingscommissies.

De Voetgangersbeweging vzw is tevens medeoprichter van Mobipunt vzw. Deze organisatie heeft tot doel ondersteuning te bieden bij de uitbouw van een groot netwerk van mobipunten. Mobipunten maken duurzame mobiliteitsalternatieven toegankelijker voor burgers of groepen, waardoor zij minder afhankelijk zijn van het bezit van een eigen eerste of tweede wagen.