Voetgangersbeweging

Standpunt Zebrapaden in zone 30

Steeds meer steden en gemeenten gaan over tot de bredere invoering van een zone 30. De Voetgangersbeweging juicht deze evolutie toe en pleit voor een algemene invoering van de zone 30 in de centrumgebieden waar mensen wonen, winkelen, werken en naar school gaan. Tegelijkertijd merken we dat in heel wat zones 30 de zebrapaden verdwijnen. De Voetgangersbeweging pleit nadrukkelijk voor het behoud én onderhoud van zebrapaden in elke zone 30.

Zebrapaden geven de overstekende voetganger voorrang. Aankomend verkeer moet verplicht stoppen voor het zebrapad wanneer iemand aanstalten maakt om te voet over te steken. Bovendien zijn de zebrapadmarkeringen een duidelijk herkenbaar oriëntatiepunt, zowel overdag als in het donker, waardoor oversteken veiliger kan. Dit is belangrijk voor alle voetgangers en in het bijzonder voor ouderen, kinderen en personen met een beperking. Zebrapaden zijn voor hen vaak een voorwaarde om zich veilig en zelfstandig te voet te kunnen verplaatsen.

Ouderen hebben gemiddeld meer tijd nodig om over te steken en kunnen problemen ondervinden bij het inschatten van het aankomend verkeer. Kinderen leren op school hoe ze veilig moeten oversteken. Het zebrapad heeft daarbij een belangrijke educatieve functie. Voor geleidehonden zijn zebrapaden dan weer een belangrijk herkenningspunt om hun baasje vlot en veilig te helpen oversteken. De hond leidt zijn baasje naar het zebrapad waarna die persoon zelf het geschikte oversteekmoment moet inschatten. Wanneer zebrapaden ontbreken is het vinden van een geschikte oversteekplaats en het inschatten van het juiste oversteekmoment voor al deze mensen veel moeilijker.

De aanduiding als zone 30 blijft in veel situaties nog beperkt tot het plaatsen van verkeersborden (F4a en F4b), al dan niet in combinatie met de aanleg van snelheidsremmende maatregelen zoals verkeersdrempels, rijbaankussens, asverschuivingen en wegversmallingen met tijdelijke of verplaatsbare inrichtingselementen. Zolang het wegprofiel en de volledige straatinrichting niet zijn afgestemd op een verlaagde snelheid voor verkeer en een verhoogde aanwezigheid van zachte weggebruikers, blijft de gemiddelde snelheid van het verkeer vaak hoger dan 30 km/u. De regelmatige aanduiding van zebrapaden verhoogt de alertheid van bestuurders op de mogelijke aanwezigheid van overstekende voetgangers. Bovendien zijn zeker niet alle plaatsen in de zone 30 autoluw en op sommige plekken is er veel fietsverkeer. Op drukke plaatsen zou de voetganger bij gebrek aan zebrapaden nergens nog voorrang hebben.

In uitgestrekte zones 30 zoals een dorps- of stadscentrum is het daarom essentieel dat de zebrapaden niet beperkt blijven tot schoolomgevingen en publiekstrekkende locaties maar ook op straathoeken en belangrijke looplijnen aanwezig zijn.

Wat zegt de wetgeving?

Er is geen wetgeving rond het wel of niet plaatsen van zebrapaden in de zone 30. Lokale besturen kiezen zelf waar zij een zebrapad aanleggen.

Ons advies naar overheden:

1. Laat de invoering van een zone 30 geen reden zijn om structureel zebrapaden weg te halen.

2. Voorzie veilige oversteekplaatsen op straathoeken en belangrijke looplijnen.

3. Maak zebrapaden aan schoolomgevingen en drukke of onveilige plaatsen extra duidelijk zichtbaar en voldoende breed. Bekijk de mogelijkheden voor een verhoogd zebrapad, extra verlichting, voetpaduitstulpingen, een gevleugeld zebrapad, enzovoort.

Wat kan jij doen?

Vraag een zebrapad aan in jouw gemeente op plaatsen waar er nood aan is in de zone 30. Neem contact op met de Schepen van mobiliteit of de Dienst Mobiliteit. Je kan hiervoor de voorbeeldmail/-brief downloaden.

Downloads