Voetgangersbeweging

Over ons

Wie zijn we?

De Voetgangersbeweging is een non-profitorganisatie die al meer dan 20 jaar opkomt voor het recht om je comfortabel en veilig te verplaatsen, overal en altijd. We willen aangename en gezonde omgevingen voor iedereen, met voldoende ruimte voor voetgangers en fietsers. Via verschillende projecten en campagnes binnen de deelwerkingen Infopunt Publieke Ruimte en Octopusplan werken we dagelijks aan duurzame mobiliteit, gezondheid, klimaat en veel meer.

Visie

Te voet gaan is wereldwijd de meest gebruikte manier van mobiliteit. Bovendien is stappen meer dan een verplaatsingsmiddel alleen. We wandelen om onze omgeving te ontdekken, te bewegen, mensen te ontmoeten, boodschappen te doen, te ontspannen, onze gedachten te verzetten, … . Te voet gaan is goed voor de lokale economie, gezondheid, mobiliteit en het milieu.

Nochtans nodigt de openbare ruimte niet altijd uit om te voet te gaan. Straten en pleinen worden te vaak ingericht met het oog op een vlotte doorstroming van verkeer en voldoende parkeerplekken. Investeren in voetgangersinfrastructuur komt vaak op de laatste plaats “want de voetganger, die redt zich wel”.

Daarom zet de Voetgangersbeweging zich in voor kwaliteitsvolle, aangename en veilige leefomgevingen waarin mensen graag op straat komen. We stimuleren en promoten duurzaam verplaatsingsgedrag, met bijzondere aandacht voor voetgangers.

Onze deelwerkingen

Samen met een groot netwerk van leden en partners zet de Voetgangersbeweging zich dagelijks in voor een voetgangersvriendelijke publieke ruimte. Hiervoor steunt de Voetgangersbeweging op twee werkingen:

Met Infopunt Publieke Ruimte richt de Voetgangersbeweging zich naar beleidsmakers, professionelen en burgers die meer willen doen met hun leefomgeving. We verzamelen goede voorbeelden en inspireren via een online databank, tijdschrift, praktijkboek en Congres Publieke Ruimte. Jaarlijks reiken we de prijs Publieke Ruimte uit aan de ‘beste’ openbare ruimte van Vlaanderen en Brussel.
Bezoek de website! www.publiekeruimte.info

Met Octopusplan werkt de Voetgangersbeweging samen met gemeentebesturen, scholen en ouders aan kindvriendelijke schoolomgevingen en duurzaam woon-schoolverkeer. Een weg die geschikt is voor kinderen is goed voor iedereen! Gemeenten en scholen kunnen bij het Octopusplan terecht voor advies en begeleiding. Op die manier wil het Octopusplan de obstakels wegwerken die stappen en trappen tegenhouden.
Bezoek de website! www.octopusplan.info