Zomerstraten

In 2020 startte de Voetgangersbeweging met de Zomerstraat-campagne. De coronacrisis maakte het belang van kwaliteitsvolle publieke ruimte in de onmiddellijke …

FORCE

Met FORCE werkt de Voetgangersbeweging samen met lokale besturen aan kwalitatieve en laagdrempelige beweegplekken op buurtniveau. Er is nood aan …

LaMA

LaMA staat voor Laboratoria Mobiele Alternatieven, een initiatief van het Netwerk Duurzame Mobiliteit. Het is een participatiemethode om met burgers …

MobX

De Voetgangersbeweging stond aan de wieg van Mobipunt vzw en geeft ondersteuning bij de conceptontwikkeling en uitrol van ‘Hoppinpunten’ – …