Voetgangersbeweging vraagt strengere regels voor deelsteps

Voetgangersbeweging vraagt strengere regels voor deelsteps

De toenemende aanwezigheid van deelsteps leidt in veel steden tot steeds meer hinder voor voetgangers. Na Parijs neemt ook Brussel maatregelen die de overlast van deelsteps in de openbare ruimte moeten beperken. De Voetgangersbeweging vindt signaal positief maar vraagt meer verregaande beperkingen.

“Wie in Brussel rondwandelt moet zich op sommige plekken letterlijk een weg banen tussen de chaos van steps en deelfietsen. Met een kinderwagen, rolstoel of rollator is er vaak geen doorkomen aan, laat staan voor blinden en slechtzienden”, zegt Tom Dhollander (Voetgangersbeweging vzw). “De steps worden gepresenteerd als een alternatief voor de korte verplaatsing, de afstand die je normaal te voet zou afleggen. Maar wat krijg je ervoor in de plaats? Onveilige situaties, ontoegankelijkheid van trottoirs, verrommeling van de publieke ruimte. En dan spreken we nog niet over het energieverbruik en de wegwerpcultuur – een deelstep is na gemiddeld dertig dagen aan vervanging toe. Te voet gaan wordt gemarginaliseerd terwijl de voordelen nochtans gekend zijn: voetgangers nemen geen extra ruimte in, verbruiken geen elektriciteit of brandstof en stappen is bovendien gezond. We vragen ons af wat de meerwaarde is van steps voor de stedelijke mobiliteit en voor de maatschappij. In New York zijn deelsteps verboden en in Gent rijden er ook geen rond.”

“De toenemende aanwezigheid van deelsteps leidt in veel steden tot steeds meer hinder voor voetgangers.”

Verboden zones

Omdat de veelheid aan steps voor overlast zorgt gaat het Brussels Gewest een aantal ‘verboden zones’ instellen, onder meer rond de Grote Markt. Wanneer steps langer dan 24u in de verboden zone worden achtergelaten, mag de provider een boete verwachten. Het is aan de operatoren om te bepalen of ze die kosten doorrekenen aan de klant. De Voetgangersbeweging vindt het signaal dat wordt gegeven belangrijk maar heeft twijfels bij de effectiviteit ervan. “Zolang de eindgebruiker niet verantwoordelijk wordt gesteld voor de hinder die hij veroorzaakt, blijft het probleem bestaan”, vreest de Voetgangersbeweging. “Bovendien is een gedoogperiode van vierentwintig uur veel te soepel. In die tijd worden de steps sowieso opgehaald voor een oplaadbeurt. Hoe efficiënt is zo’n verboden zone dan nog?”  

Strenge aanpak in Parijs

Er zijn volgens de Voetgangersbeweging extra maatregelen nodig die de overlast op korte termijn kunnen beperken. “In de ‘verboden zones’ kunnen verzamelpunten of parkeerhavens worden aangeduid. Steps mogen enkel op die plekken worden achtergelaten zodat de rest van het openbaar domein vrij blijft. Steps die elders worden aangetroffen, moeten door de overheid in beslag kunnen worden genomen, net zoals in Parijs.”

In Brussel zouden zo’n vierduizend steps rondrijden. In Parijs zijn dat er twintigduizend. De Franse hoofdstad toont dat er strenge maatregelen mogelijk zijn: daar komt een snelheidslimiet van 8km/u in voetgangerszones en 20km/u erbuiten. Tom Dhollander: “In België werd in de recent vernieuwde wegcode de snelheidslimiet voor steps en hoverboards opgetrokken van 18 naar 25 km/u terwijl het aantal letselongevallen met steps blijft toenemen. Hoe krijg je zoiets uitgelegd?”

De Voetgangersbeweging roept steden en gemeenten op om vooraf een reglementair kader op te stellen vooraleer operatoren een vergunning te geven. In Vlaanderen rijden voorlopig enkel in Antwerpen deelsteps rond. “De lokale besturen moeten optornen tegen de multinationals achter de deelstepbedrijven en hebben vaak geen pasklaar antwoord op de vraag. In Leuven zouden er aanvankelijk ook steps komen maar de stad houdt de boot af en ziet meer heil in het Vlaamse netwerk van Mobipunten. Brussel pakt het probleem op gewestelijk niveau aan. We vinden het wenselijk dat een algemene reglementering voor deelsteps op de agenda van de volgende Vlaamse minister van mobiliteit komt”, besluit Tom Dhollander.


Perscontact:
Voetgangersbeweging vzw
Tom Dhollander (gedelegeerd bestuurder / woordvoerder)
T 03 270 06 31
M 0495 887 343
tom.dhollander@publiekeruimte.info
www.voetgangersbeweging.be
www.publiekeruimte.info