Cijfers verkeersveiligheidsbarometer doen alle alarmbellen afgaan

Cijfers verkeersveiligheidsbarometer doen alle alarmbellen afgaan

De verkeersveiligheidsbarometer, gepubliceerd door het verkeersinstituut VIAS, toont een opmerkelijke stijging van het aantal verkeersdoden. Het aantal dodelijke slachtoffers bij de voetgangers is sinds vorig jaar zelfs verdubbeld. Eerder kwam in het nieuws dat dagelijks gemiddeld 13 kinderen gewond raken bij een ongeval onderweg naar school of naar huis. Woensdagmiddag en de terugweg naar huis zijn de gevaarlijkste momenten omdat iedereen op dat moment bijna tegelijkertijd de school verlaat. ‘Deze cijfers doen bij ons alle alarmbellen afgaan’ aldus Lieve Snoeckx, projectverantwoordelijke Octopusplan.

Donderdag 1 september gaan de schoolpoorten weer open. Duizenden kinderen en jongeren gaan dan terug naar school waardoor het op de wegen, fietspaden en voetpaden opnieuw veel drukker wordt. Het Octopusplan merkt uit bevragingen van scholen, ouders en leerlingen dat zich jaar na jaar dezelfde problemen voordoen rond de schoolpoort en op de schoolroutes: foutparkeren op het voetpad, fietspad of zebrapad of te dicht bij het zebrapad parkeren, het niet naleven van fietsstraten of -zones, het niet respecteren van snelheidsbeperkingen, …  Gevolg is een slechte doorgang op voet- en fietspaden, beperkte zichtbaarheid aan oversteekplaatsen, enzovoort. Samen met de grote drukte op de piekmomenten zorgen deze overtredingen voor gevaarlijke situaties voor zachte weggebruikers.

Het Octopusplan roept op om bij het begin van het nieuwe schooljaar extra aandacht te hebben voor het naleven van de bestaande verkeersregels om de veiligheid voor voetgangers en fietsers te verhogen. Met name tijdens de eerste schoolweken is het belangrijk om mensen wegwijs te maken in de schoolomgeving of extra in te zetten op handhaving. Naast het naleven van de verkeersregels moedigt het Octopusplan aan om zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar school te komen. We herhalen onze oproep om auto’s aan de schoolpoort zoveel mogelijk te weren. Dit kan door de invoer van schoolstraten en het verwijderen van parkeerplaatsen nabij de schoolpoort.

Op vrijdag 16 september is het opnieuw Strapdag! Het Octopusplan organiseert de jaarlijkse campagne voor de 16e keer. Op deze dag stappen en trappen duizenden leerlingen naar school. De auto blijft die dag zoveel mogelijk aan de kant. Dat scholen verkeersveilige en duurzame verplaatsingen belangrijk vinden blijkt alvast uit de tot dusver 1336 deelnemende Vlaamse basisscholen.

Perscontact:
Lieve Snoeckx, verkeerskundige en projectverantwoordelijke Octopusplan
03 270 06 33, lieve.snoeckx@octopusplan.be

Originele post: https://www.octopusplan.info/nieuws/2022/08/cijfers-verkeersveiligheidsbarometer-doen-alle-alarmbellen-afgaan/