Persbericht: “Het ongeval in Zwevegem was perfect te vermijden”

Persbericht: “Het ongeval in Zwevegem was perfect te vermijden”

ANTWERPEN, 18.09.2020

Vandaag is het Strapdag, de jaarlijkse dag waarop 1500 lagere scholen hun leerlingen aanmoedigen om zo veel mogelijk te voet en met de fiets naar school te komen. In Zwevegem overleed vandaag een twaalfjarig meisje met de fiets op weg naar school. Ze verongelukte na een inhaalmanoeuvre door een vrachtwagen. De Voetgangersbeweging, organisator van de Strapdag, riep bij eerdere soortgelijke ongevallen beleidsmakers en transportsector op om hun verantwoordelijkheid op te nemen. De organisatie is scherp: “Dit ongeval was te vermijden en dit mag nooit meer gebeuren”.

De Strapdag kadert in de Week van de Mobiliteit en gaat uit van het Octopusplan, een campagne van de Voetgangersbeweging vzw. 1500 lagere scholen en 156 Vlaamse gemeentebesturen nemen aan de Strapdag deel. Samen vertegenwoordigen zij 400.000 leerlingen. Tom Dhollander, gedelegeerd bestuurder van de Voetgangersbeweging is zwaar aangeslagen door het ongeval: “Dat dit ongeval uitgerekend op de Strapdag gebeurt, is bitter maar doet eigenlijk niet terzake. Ongevallen met vrachtwagens en schoolgaande kinderen komen helaas nog met de regelmaat van de klok terug. We pleitten in het verleden al zo vaak voor coherente en structurele oplossingen waarbij álle betrokkenen hun engagement opnemen. Maar er worden enkel pleisters op een houten been geplakt. Een integrale aanpak om de verkeersveiligheid van zachte weggebruikers en in het bijzonder schoolgaande kinderen te verhogen, is er nog steeds niet.”

Tegenwerking van lobbygroepen

Sinds 2005 zijn alle schoolomgevingen in België een zone 30 maar in de praktijk wordt er nog vaak te snel gereden en is de weginrichting nog steeds afgestemd op de doorstroming van gemotoriseerd verkeer. Het grote enthousiasme van scholen en gemeentebesturen om aan de Strapdag mee te werken getuigt volgens de Voetgangersbeweging ook van een grote bezorgdheid over de verkeersveiligheid van schoolgaande kinderen. Heel wat steden en gemeenten namen al uitgebreide maatregelen om de intensiteit van gemotoriseerd verkeer te verminderen en de snelheid te verlagen. De afgelopen jaren nam het aantal zones 30 en autoluwe gebieden vooral in steden fors toe. En sinds vorig jaar steeg het aantal schoolstraten (waarbij de straat bij het begin en einde van de schooldag wordt afgesloten voor autoverkeer) aanzienlijk.

“Toch blijven er lobbygroepen actief die andere belangen vooropstellen”, zegt Tom Dhollander. “Omwille van de economie blijven bedrijven hun vrachtwagens door dorpskernen en schoolomgevingen sturen. De populariteit van SUV’s blijft stijgen terwijl uit onderzoek van VIAS (2019) blijkt dat deze wagens voor zachte weggebruikers een stuk gevaarlijker zijn dan andere personenwagens. Wie economische belangen hoger inschat dan de veiligheid van weggebruikers en wie het belang van snelheidsverlaging ridiculiseert, moet vandaag in de spiegel kijken. Er is alweer een kind gestorven en dat had zondermeer vermeden kunnen worden. Zwaar verkeer heeft – zeker tijdens de piekuren – in een schoolomgeving niets te zoeken.”

“Nooit meer”

De voorbije jaren gebeurden verschillende soortgelijke ongevallen als vandaag. In 2014 kwam Ziggy (6) in Deurne onder de wielen van een vrachtwagen terecht. In 2017 verongelukte Yamen (3) na de aanrijding door een vrachtwagen voor de schoolpoort in Brugge. Vorig jaar overleed Celio (11) op weg naar school in Aalst, waarbij alweer een vrachtwagen betrokken was. “Vandaag moet echt de laatste keer zijn”, zegt Tom Dhollander met klem. “Kinderen en zachte weggebruikers worden nog steeds als collateral damage van onze transporteconomie en autoverslaving beschouwd. Dat moet stoppen. Wegbeheerders, bevoegde ministers, politiezones, burgemeesters, schooldirecteurs, bedrijfsleiders, transportfederaties en al wie betrokken is, moeten de neuzen in dezelfde richting zetten en het signaal geven: niemand mag nog sterven in het verkeer. Er wordt al zo lang gepalaverd, het is tijd voor actie. Een beperking op volume en gewicht van personenauto’s, intelligente snelheidsaanpassing, venstertijden voor vrachtverkeer, het inrichten van autovrije zones, striktere handhaving en verbalisering, … het kan allemaal maar er ontbreekt een coherent en doortastend beleid om dergelijke maatregelen mainstream te maken. De lobby’s die snelheid en verkeersdoorstroming vooropstellen, gaan op vlak van verkeersveiligheid op de rem staan. En er zijn nog steeds politici die daarin meegaan in plaats van het aantal verkeersslachtoffers een halt toe te roepen. De maatschappij mag dit niet langer tolereren.”

PERSCONTACT

Tom Dhollander, gedelegeerd bestuurder Voetgangersbeweging vzw
tom.dhollander@voetgangersbeweging.be, 0495 887 343

www.voetgangersbeweging.be

www.octopusplan.info