Een nabijheidsbudget voor iedereen leidt tot meer duurzame mobiliteit

Een nabijheidsbudget voor iedereen leidt tot meer duurzame mobiliteit

Samen met onze partners binnen het Netwerk Duurzame Mobiliteit, werkten we een omstandig beleidsmemorandum uit in aanloop naar de federale, Vlaamse en lokale verkiezingen in 2024. Lees het persbericht hieronder.


– Persbericht Netwerk Duurzame Mobiliteit, 6 maart 2023 –

Een nabijheidsbudget voor iedereen leidt tot meer duurzame mobiliteit

Het nabijheidsbudget voor iedereen gaat een stap verder dan het huidige mobiliteitsbudget, een systeem dat amper aanslaat en de salariswagen in stand houdt.

Netwerk Duurzame Mobiliteit publiceert een memorandum met een reeks aanbevelingen in aanloop naar de verkiezingen van 2024. Mobiliteit is ook voor de volgende legislatuur een hele uitdaging: de files groeien na corona terug aan, de openbaarvervoermaatschappijen kampen met personeelstekorten, verouderd materieel en onbetrouwbare dienstverlening, en het aantal verkeersongevallen blijft onrustwekkend hoog. Om een trendbreuk te realiseren zijn 3 sleutelmaatregelen noodzakelijk: investeren in mensen in plaats van asfalt, de invoering van een slimme kilometerheffing voor personenwagens en de introductie van een nabijheidsbudget voor iedereen.

Van mobiliteitsbudget voor werknemers naar nabijheidsbudget voor iedereen

Een van de sleutelmaatregelen die Netwerk Duurzame Mobiliteit voorstelt is het invoeren van een nabijheidsbudget voor iedereen. “Met het nabijheidsbudget voor iedereen gaan we een stap verder dan het mobiliteitsbudget voor werknemers, dat de salariswagen in stand houdt en maar mondjesmaat toegepast wordt”, stelt Miguel Vertriest, beleidsmedewerker Netwerk Duurzame Mobiliteit. Door alle fiscale voordelen voor de salariswagen te schrappen, is het mogelijk om elke Belg jaarlijks een nabijheidsbudget van 400 euro per jaar toe te kennen. Dat bedrag stelt je in staat om bijvoorbeeld een netabonnement voor De Lijn aan te kopen of je huisvestingskosten een stukje te verlichten. Het nabijheidsbudget staat volledig los van het al dan niet aanbieden van een bedrijfswagen en zelfs van de arbeidsovereenkomst tussen werknemer en werkgever.

In plaats van een systeem dat overheidsmiddelen naar hoge inkomens laat vloeien, zoals de salariswagen (een mattheuseffect: meer dan de helft van de bedrijfswagens gaat naar de 10% hoogste inkomens), heeft het nabijheidsbudget voor iedereen een herverdelend effect en kan het budgetneutraal worden ingevoerd. Het nabijheidsbudget voor iedereen heeft ook een ecologische impact omdat het niet aanzet om meer kilometers af te leggen. Naast een betere (volks)gezondheid door actieve verplaatsingen, leidt dat ook tot een betere bezetting van het openbaar vervoer en dus ook een hogere kostendekkingsgraad. Zo komen er meer middelen om te besteden aan het aanbod openbaar vervoer.

Meer dan 120 concrete aanbevelingen voor duurzame mobiliteit

Naast de 3 sleutelmaatregelen formuleert Netwerk Duurzame Mobiliteit meer dan 120 concrete beleidsaanbevelingen voor de volgende legislatuur, opgedeeld volgens de 3 V’s: Verminderen – Verschuiven – Verschonen. “Om tot duurzame mobiliteit te komen moeten we ons minder ver verplaatsen, kiezen voor duurzame vervoermiddelen zoals de fiets, het openbaar vervoer of deelmobiliteit. Pas daarna moeten we de klimaatimpact van ons wagenpark verkleinen door te gaan elektrificeren”, weet Matthias Vermael, coördinator Netwerk Duurzame Mobiliteit.


Links
• Overzicht van alle aanbevelingen in het Memorandum 2024, 3 sleutels voor duurzame mobiliteit
• Samenvatting van het Memorandum 2024 op de website van Netwerk Duurzame Mobiliteit
Contact
• Miguel Vertriest, beleidsmedewerker Netwerk Duurzame Mobiliteit
+32 498 49 57 67 | miguel@duurzame-mobiliteit.be


Over het Memorandum 2024

Het Memorandum 2024, 3 sleutels voor duurzame mobiliteit kwam tot stand in overleg met en met de medewerking van Autodelen.net, Bond Beter Leefmilieu, Fietsersbond, Mobiel 21, Mpact, Trage Wegen, TreinTramBus en de Voetgangersbeweging in aanloop naar de federale, regionale en Europese verkiezingen in mei 2024 en de provinciale en lokale verkiezingen in oktober 2024.

Over het Netwerk Duurzame Mobiliteit

Netwerk Duurzame Mobiliteit wil een samenleving mogelijk maken waarin iedereen, zonder onderscheid, zich met minimale negatieve effecten voor mens en planeet, vrij kan verplaatsen. Als koepelvereniging brengen we mensen en organisaties samen die streven naar een maatschappelijke transitie richting duurzame mobiliteit. Samen met hen zetten we duurzame mobiliteit bovenaan de maatschappelijke agenda en werken we aan innovatieve mobiliteitsprojecten op mensenmaat.