In 2022 kwam elke twee dagen een fietser of voetganger om het leven in het verkeer!

In 2022 kwam elke twee dagen een fietser of voetganger om het leven in het verkeer!

Persbericht Verkeersveiligheidsbarometer 2022

Bij de vertegenwoordigers van de actieve weggebruikers, komt deze boodschap hard binnen. Waarom blijven we dit als maatschappij accepteren? Waarom wordt in de berichtgeving naar aanleiding van de Verkeersveiligheidsbarometer 2022 vooral gefocust op de 95 fietsdoden en blijven de 80 dodelijke voetgangers in het verkeer onderbelicht? Waarom wordt vooral gefocust op de onveiligheid voor de kwetsbare weggebruiker terwijl uit de statistieken blijkt dat het net heel vaak een crash is waar gemotoriseerd vervoer bij betrokken is?

Als we de Vision Zero willen halen, dan moet het drastisch anders. We moeten streven naar een modal shift met meer actieve weggebruikers en minder gemotoriseerd verkeer. Fietsen en wandelen moeten in alle comfort en veiligheid kunnen en daar knelt nu juist het schoentje. Vision Zero heeft als doelstelling 0 verkeersdoden in 2030. Maar wat blijkt? Uit de cijfers die Vias vandaag presenteerde, zitten we aan 521 verkeersdoden in 2022! 521, dat is meer dan 1 dode in het verkeer per dag. 34% van die doden vallen onder fietsers en voetgangers, de actieve weggebruikers.

De stijgende trend mag dan internationaal zijn, want er zijn meer actieve (nee geen zwakke) weggebruikers. Ze is desalniettemin verontrustend, mobiliteitsorganisaties waarschuwen er al langer voor. Ze zien een zorgwekkende trend: gemotoriseerd vervoer wordt steeds zwaarder, sneller en groter, met meer beveiliging voor de inzittenden, maar met meer schade en zwaardere gevolgen voor de actieve weggebruiker.

Van Modal Shift naar Mental Shift.
Ons gedrag en de wijze waarop we als samenleving naar autogebruik kijken, moeten veranderen. Minder de wagen nemen en meer rekening houden met actieve weggebruikers. Inzien dat snelheidsbeperkingen als een zone 30 geen pestmaatregelen zijn, maar nodig voor meer verkeersveiligheid voor iedereen. Handhaving en trajectcontroles zorgen ervoor dat noodzakelijke snelheidsbeperkingen worden afgedwongen. Hou je aan de wegcode en de toegestane snelheid. Je spaart er levens mee.
Als we Vision Zero echt willen halen moet die Mental Shift nu worden ingezet. Ja, ook bij fietsers en voetgangers, maar vooral autobestuurders moeten bewust gemaakt worden van de kwalijke impact die hun voertuig op andere weggebruikers kan hebben.

Traditionele recepten blijven dezelfde:
• Verlaag de snelheid in kerngebieden tot 30 km/u
• Zet verder in op obstakelvrije wandel- en fietsinfrastructuur die gescheiden is van het gemotoriseerd verkeer
• Voer een rijbewijs met punten in
• Zorg voor meer handhaving en meer onderzoek naar verkeersongevallen
• Intelligente SnelheidsAanpassing (ISA) standaard in gemotoriseerde voertuigen
• Harder optreden tegen overtreders achter het stuur
• …


Wies Callens
Woordvoerder Fietsersbond
0478 54 64 52
Koen Van Wonterghem
Gedelegeerd bestuurder Ouders van Verongelukte Kinderen – SAVE vzw
0499 17 71 86
Tom Dhollander
Gedelegeerd bestuurder Voetgangersbeweging vzw
0495 887 343