Pajotse gemeenten starten project ‘Pajotse Mobipunten’

Pajotse gemeenten starten project ‘Pajotse Mobipunten’

Galmaarden, Lennik, Gooik, Roosdaal, Pepingen en Herne lanceren het project  ‘Pajotse Mobipunten: sociaal en levendig’. Samen met Klimaatpunt Pajottenland en Zennevallei, Archeduc, Innovatiesteunpunt, Infopunt Publieke ruimte en Autodelen.net ontwikkelen én realiseren ze de komende jaren elk een levendig en sociaal mobipunt. De projectpartners vertrekken vanuit een doorgedreven procesaanpak die inzet op lokale verankering, betrokkenheid en samenwerking. Dit moet niet alleen leiden tot de realisatie van zes mobipunten, maar ook tot een overdraagbare regionale strategie.

Het concept ‘Pajotse mobipunten’ moet doelgroepgericht impact genereren op de vervoerskeuzes van inwoners en bezoekers van het Pajottenland. Een mobipunt is in de eerste plaats dan ook een fysieke plek die voldoet aan bepaalde voorwaarden zoals omschreven in de Vlaamse Beleidsvisie Mobipunten: herkenbaar, een divers aanbod aan vervoersmogelijkheden afgestemd op de context, combimobiliteit – de toegang tot en overstap tussen verschillende vervoersmodi – faciliterend.

Om de impact van elk mobipunt te versterken wordt expliciet gewerkt aan draagvlak, betrokkenheid en gemeenschapsvorming. De Pajotse mobipunten worden levendig en sociaal door in te zetten op mogelijke versterkende en doelgroepgerichte activiteiten en diensten in – en in de buurt van – elk mobipunt.  Bijkomend wordt vanaf de ontwikkeling van elk punt ingezet op een sterke betrokkenheid van inwoners en potentiële gebruikers door middel van participatiemomenten en educatieve, gemeenschapsvormende activiteiten.

Het project werd mogelijk gemaakt met behulp van subsidies vanuit Leader Pajottenland+.