Eerste LaMA Academie geslaagd!

Eerste LaMA Academie geslaagd!

Van november 2019 tot januari 2020 organiseerden de Voetgangersbeweging en het Netwerk Duurzame Mobiliteit de LaMA Academie. Tijdens dit coachingstraject leerden gemeentebesturen hoe ze de LaMA methodiek kunnen gebruiken bij participatietrajecten. LaMA staat voor Laboratoria Mobiele Alternatieven. Het is een uitgewerkte en geteste methode om met burgers op zoek te gaan naar creatieve oplossingen rond mobiliteit.

De opleiding bestond uit drie bijeenkomsten, elk op een inspirerende locatie die het participatieve karakter onderstreept. We hanteerden het train-the-trainer principe, waarbij de deelnemers werden opgeleid om nadien zelf met de methodiek aan de slag te gaan. Tijdens deze bijeenkomsten doorliepen we de verschillende stappen van het LaMA-traject. Zo’n traject bestaat steeds uit een grondig vooronderzoek, twee creatieve co-creatie workshops en een testperiode met evaluatie.

De eerste bijeenkomst ging over het afbakenen van de projectzone, doelgroepen en het vooronderzoek. In bijeenkomst twee deden we beroep op de creativiteit van de deelnemers voor een mini-versie van de co-creatie sessies. In de derde en laatste bijeenkomst bekeken we de testperiode, evaluatie en verdere opvolging van het project.

Gedurende het hele traject werden ervaringen uitgewisseld, een grote meerwaarde voor zowel de gemeentebesturen als de LaMA coaches. De eerste LaMA Academie was zeker en vast geslaagd. Meer weten over LaMA en de LaMA Academie? Klik hier.