Meer ruimte voor voetgangers en fietsers met #Covid19Streets

Meer ruimte voor voetgangers en fietsers met #Covid19Streets

Op 1 april riep de Voetgangersbeweging in Gazet van Antwerpen op om meer plaats te maken voor voetgangers en fietsers in strijd tegen het coronavirus. Een logisch en eenvoudig antwoord op de urgente noodzaak: veel mensen hebben behoefte om eens buiten te komen, maar in dichtbewoonde wijken met smalle voetpaden is het niet eenvoudig om de afstandsregel van anderhalve meter te respecteren. De onderbenutte rijbaan kan vaak een oplossing bieden.

Voor hun mentale en fysieke welzijn is het belangrijk dat mensen buiten kunnen komen om te bewegen. Een wandeling in eigen buurt maken, is een welkome verademing gedurende de dag waar de meeste tijd ‘in het kot’ wordt doorgebracht. Voor velen is het de strohalm om deze moeilijke periode door te komen.

We stellen echter vast dat de ruimte voorzien voor voetgangers niet volstaat en dat er te weinig aangename wandelruimte is. Het is op heel wat plekken dan ook te druk waardoor de ‘sociale afstandsregel’ soms moeilijk kan worden nageleefd. Als antwoord daarop sluiten veel gemeenten delen van het openbaar domein af. Nog minder ruimte dus met als gevolg dat het naleven van de ‘sociale afstandsregel’ nog moeilijker wordt. Een straatje zonder einde. Erger is, dat meteen ook alle positieve effecten van te voet gaan teniet gedaan worden.

Op een voetpad van gemiddeld anderhalve meter breed is het onmogelijk om iemand te kruisen en de nodige afstand te respecteren. Zeker voor wie bijvoorbeeld met een buggy op stap is. Op smalle fietspaden stelt zich hetzelfde probleem bij inhalen of kruisen. Aan verkeerslichten wordt al niet veel meer ruimte voorzien voor wachtende voetgangers en fietsers. Bovendien moeten zij vaak drukknoppen gebruiken om te kunnen oversteken. Het wordt duidelijk hoeveel ruimte naar autogebruik gaat. Het is cynisch te moeten vaststellen dat auto’s vandaag vaak nog meer recht hebben op openbare ruimte dan de eigenaars ervan. De ruimte voor rijstroken en parkings is vaak groter dan de ruimte voor mensen. Cynisch ook omdat uit onderzoek blijkt dat net de jarenlange luchtvervuiling, onder meer door autoverkeer, mensen vandaag extra kwetsbaar heeft gemaakt voor Covid19.

De Voetgangersbeweging beveelt aan om net meer ruimte te maken voor voetgangers en fietsers. Autowegen die vandaag veel minder gebruikt worden, kunnen met relatief weinig middelen omgevormd worden tot wandel- en fietswegen. Straten kunnen tot woonerf of verkeersvrij gemaakt worden of rijstroken kunnen een andere bestemming krijgen. Op dit moment is er op veel plaatsen een dringende behoefte aan extra beweegruimte. Door onmiddellijk ruimte te creëren wordt het naleven van de sociale afstand wel mogelijk en kunnen mensen hun vaak levensnoodzakelijke wandeling wél blijven maken.

De Voetgangersbeweging is tevreden dat Gent, Schaarbeek en Elsene (Brussel) mee op de kar springen en tijdelijk een aantal aanpassingen op de openbare weg doorvoeren ten gunste van voetgangers en fietsers, dit in navolging van heel wat wereldsteden zoals Wenen, New York en Bogota ook doen. Het gaf internationaal aanleiding tot het gebruik van de hashtag #Covid19Streets. Het wordt tijd dat ook andere steden en gemeenten in Vlaanderen en Brussel dit voorbeeld volgen. Nu uit pure noodzaak, maar ook in de toekomst verdienen voetgangers meer ruimte. Meer ruimte voor voetgangers betekent veel voor de samenleving op vlak van gezondheid, klimaat, stadsmarketing, lokale middenstand, biodiversiteit, … .
Laat ons de zogenaamde #Covid19streets gebruiken om na te denken over de inrichting van publieke ruimte.