Zomerstraten zorgen voor samenhorigheid na de coronapiek

Zomerstraten zorgen voor samenhorigheid na de coronapiek

De Voetgangersbeweging, de Vlaamse regering en Vlaanderen Feest slaan de handen in elkaar om het buurtleven deze zomer weer op gang te trekken op een veilige manier. De campagne Zomerstraten gaat van start op de Vlaamse feestdag en moet de hele zomer lang de motor zijn voor leuke kleinschalige activiteiten op straatniveau. Deelnemende straten ontvangen een gratis Zomerstraatpakket.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur en Samenleven Bart Somers: “Onze samenleving heeft behoefte aan een positieve, nieuwe start. In de Wetstraat, maar ook in onze eigen straat. We zaten te lang geïsoleerd. Het sociale en culturele leven is stilgevallen. Onze economie lijdt. De zomer moet een nieuwe start zijn. Een kans ook. Om elkaar opnieuw te ontmoeten. Om te genieten van al wat mooi is, van wat onze gemeente en Vlaanderen te bieden heeft. Daarom ondersteunen we een mooi zomerinitiatief: de Zomerstraten.”

Zomerstraten is een eenvoudig en flexibel concept, waarbij bewoners meer ruimte krijgen in de straat waar ze wonen. De Zomerstraat bouwt voort op de reeds gekende speelstraat en de campagne vormt de koepel boven de diverse reeds geplande speelstraten in de komende maanden. Tegelijk nodigt Zomerstraten lokale besturen en buurten ook uit om alsnog van start te gaan met kleinschalige activiteiten op buurtniveau. Een garageverkoop bijvoorbeeld, kleinschalige culturele activiteiten zoals een optreden van een muziekkant of een straatartiest, een foodtruck of sportactiviteiten. “Een Zomerstraat is geen buurtfeest maar beperkt zich tot het straatniveau.”

Tijdens het weekend van 11 juli wordt het startschot gegeven. Vlaams minister-president Jan Jambon: “De Vlaamse feestdag mogen we niet zomaar voorbij laten gaan. Massabijeenkomsten zijn natuurlijk nog niet mogelijk maar we ondersteunen kleinschalige initiatieven op straatniveau. We brengen mensen in kleine groep bij elkaar en ontdekken opnieuw onze buurten en wijken. Niet enkel op 11 juli maar heel de zomer lang. Want deze zomer is Vlaanderen onze bubbel.”

In een Zomerstraat kunnen verschillende activiteiten plaatsvinden die nu in afzonderlijke protocollen, regels en kaders worden geregeld, zoals regels voor jeugdwerk, horeca-activiteiten en de sportsector. Die blijven onverminderd van kracht, samen met alle  maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

Straat op mensenmaat

De Voetgangersbeweging vzw geeft als campagneteam achter de Zomerstraten de betrokkenen optimale ondersteuning. Voor de straatverantwoordelijken en gemeenten is een protocol opgesteld na overleg en afstemming met de provinciegouverneurs en met de virologen Marc Van Ranst en Erika Vlieghe. Gemeentebesturen ontvangen ook gestandaardiseerde modelbesluiten. Tom Dhollander (woordvoerder Voetgangersbeweging vzw): “De deelnemende gemeenten en bewoners zijn het best geplaatst voor de concrete inrichting van de Zomerstraten en het toezicht op de naleving van de maatregelen. De campagnewebsite geeft inspiratie om met een Zomerstraat aan de slag te gaan. We zetten daarbij in op vier pijlers: ontspanning en ontmoeting; water en groen; spelen en bewegen en ten slotte mobiliteit. Veel straten in Vlaanderen zijn hoofdzakelijk ingericht om verplaatsingen mogelijk te maken terwijl de publieke ruimte veel meer potentieel heeft. Een Zomerstraat doet dromen over de ideale straat. We nodigen mensen uit om hun stoel buiten te zetten voor een apéro met de buren of een groot gedicht op straat te schrijven. We laten hen nadenken over de plaats van de auto en de kansen om meer ruimte te scheppen voor groen en waterinfiltratie. Zomerstraten versterken het samenhorigheidsgevoel dat tijdens de coronacrisis vorm kreeg in de witte vlaggen en het applaus voor de zorg maar tegelijk brengen ze een dialoog op gang over de betekenis van elke individuele straat voor de bewoners zelf.”

Zomerstraatpakket en subsidie

Deelnemende straten ontvangen dankzij de financiële ondersteuning van de Vlaamse regering een gratis Zomerstraatpakket met onder meer twee spandoeken, tien trottoirstickers, doosjes stoepkrijt en honderd plaktattoo’s met het Zomerstraatlogo. Straten die zich registreren vóór 10 juli kunnen bovendien van Vlaanderen Feest een subsidie van 180 euro ontvangen voor een kleinschalige activiteit in het kader van de Vlaamse feestdag.

Meer informatie en inspiratie voor bewoners en gemeentebesturen op www.zomerstraat.vlaanderen