De coalitie van 30

De coalitie van 30

Logo Coalitie van 30

Ook de Voetgangersbeweging sluit zich aan bij de Coalitie van 30. Verkeersveiligheid en leefbaarheid zijn twee thema’s die bovenaan de mobiliteits-beleidsagenda staan. Het invoeren van een zone 30 in de bebouwde kom is daartoe een belangrijk antwoord.

Zone 30 in de bebouwde kom is een maatregel die een brede mix aan voordelen biedt.


Een vermindering van de rijsnelheid kan het aantal verkeersslachtoffers drastisch verminderen. In vergelijking met 50km/u heeft de bestuurder van de wagen een breder gezichtsveld, heeft de wagen een kortere remafstand en indien er toch nog een aanrijding plaatsvindt zijn de gevolgen minder zwaar.

Maar ook de leefbaarheid wint erbij. Een verlaging van de snelheid nodigt uit tot stappen en fietsen. Een straat in de bebouwde kom is niet alleen een verkeersgebied, het is vooral een verblijfsgebied. Een snelheidsbeperking biedt mogelijkheden tot weginrichtingen met bredere voetpaden, meer groen en meer ontmoetingsmogelijkheden. Het zorgt voor minder luchtvervuiling, minder geluidsoverlast, minder sluipverkeer en bovenal meer leefkwaliteit.

Zone 30 is in opmars en dat verdient versterking.

Niet alleen in Vlaanderen, maar ook in de rest van België en Europa kiezen meer en meer steden en gemeenten voor zone(s) 30 in de bebouwde kom. Logisch ook. Het is een sleutel in het voorkomen van verkeersslachtoffers (Vision Zero, Vägverket 2006) en wordt aanbevolen door de OESO-werkgroep het Internationaal Transportforum (ITF, 2018). Verschillende landen, steden en gemeenten toonden hun engagement voor een zone 30 al in de Stockholm Declaration, de Burgemeestersconvenant, De Wake-up call on road safety van het Europees Parlement en Decade of action for road safety 2021-2030 van de VN.

Er is dus al heel wat ervaring voorhanden, maar die ervaring is niet altijd toegankelijk ontsloten. Zone 30 succesvol uitrollen is niet in een handomdraai geregeld. Er zijn verschillende factoren die een rol spelen, verschillende elementen die in acht moeten genomen worden, basisvoorwaarden waaraan voldaan moet worden.

Met de coalitie van 30 werken we samen aan een veilige en leefbare bebouwde kom. We werken aan een groeiend bewustzijn van het belang van zone 30 daarin. We delen lessons learned, zoeken nieuwe mogelijkheden uit en organiseren ontmoeting tussen geïnteresseerden in het thema.

Voetgangersbeweging vzw onderschrijft deze intentie en zal binnen zijn/haar mogelijkheden de coalitie van 30 ondersteunen en gebruiken als bron van informatie inzake de zone 30.