Publieke ruimte in crisistijd: wat zijn uw ervaringen?

Publieke ruimte in crisistijd: wat zijn uw ervaringen?

De coronacrisis en het gedwongen isolement van velen maakt duidelijk hoe dierbaar de openbare ruimte ons is. Ze speelt een elementaire rol in het functioneren van ons sociaal weefsel. In steden en dorpskernen zijn straten en pleinen leeg. De parken en de groengebieden errond zijn een toevluchtsoord geworden om even op adem te komen. Nu we beperkt zijn in onze verplaatsingen, is bij veel mensen de nood en behoefte aan kwaliteitsvolle verblijfsplekken in  eigen buurt zeer concreet. Infopunt Publieke Ruimte peilt met een bevraging naar de ervaringen en beleving van de openbare ruimte tijdens de coronacrisis. De resultaten van deze enquête komen aan bod in het juninummer van het tijdschrift Publieke Ruimte.