Persbericht: Geen parkeerplaatsen meer bij de schoolpoort

Persbericht: Geen parkeerplaatsen meer bij de schoolpoort

20 september – Vandaag gaat de STRAPDAG door in 1500 scholen en 145 gemeenten in Vlaanderen. Op deze dag komen kinderen massaal te voet of met de fiets naar school. De Strapdag, die traditioneel de Week van de Mobiliteit afsluit, vraagt tijdens de editie 2019 aandacht voor gezonde en groene schoolomgevingen. De schoolomgeving kan een hefboom zijn om problemen zoals slechte luchtkwaliteit, lawaai- en geurhinder, te weinig beweging en sociaal contact aan te pakken. Hiervoor is echter meer ruimte nodig. De Voetgangersbeweging, organisator van de Strapdag, roept daarom steden en gemeenten op om parkeerplaatsen gelegen in een straal van 50 meter rondom de school, weg te halen en te vervangen door groen, ontmoetings- en bewegingsruimte. Zo wordt een meerwaarde gecreëerd voor de school, de buurt en de hele samenleving.

Streven naar de ideale schoolomgeving

De schoolomgeving van morgen is een aangename plaats met bomen en struiken, waar voldoende ruimte is voor voetgangers en fietsers en die bij voorkeur autoluw is. De inrichting van de schoolomgeving moet zo ontworpen worden dat ze veilig is en duurzame mobiliteit stimuleert en geen negatieve effecten heeft op de gezondheid van kinderen. Vandaag is dat meestal nog niet het geval. Ingrepen zoals het versmallen van de straat aan de schoolingang, het aanbrengen van wegmarkeringen die de schoolzone aanduiden, het plaatsen van zitbanken of het inrichten van een ‘schoolstraat’ zijn maar enkele voorbeelden om op korte termijn een verschil te maken in de schoolomgeving.

Tom Dhollander: “Om tot de ideale schoolomgeving te komen is er echter vooral meer ruimte nodig zodat een andere invulling kan plaatsvinden. Deze ruimte kan bijvoorbeeld gevonden worden door de parkeerplaatsen in een straal van 50 meter rondom de schoolpoorten te verwijderen en een meer zinvolle invulling te geven. De nood hiertoe is groot, zo blijkt uit een bevraging bij 1500 scholen die deelnemen aan de Strapdag”.

Wat zeggen scholen over hun eigen schoolomgeving?

Uit de bevraging blijkt dat de meerderheid van de scholen vindt dat er nog veel ruimte voor verbetering mogelijk is op vlak van verkeersveiligheid en groenvoorziening in hun schoolomgeving. Meer dan de helft van de scholen geeft een slechte tot matige score op vlak van verkeersveiligheid. Opvallend is ook dat maar 100 scholen aangeven dat er ingrepen gebeurd zijn om een schoolstraat af te sluiten, wat het grote potentieel benadrukt. In slechts 142 schoolomgevingen zijn zitbanken voorzien en bijna de helft van de scholen geeft een ondermaatse score aan de groenvoorzieningen in de schoolomgeving.

Strapdag en High 5 zetten 400.000 kinderen in beweging!

De 400.000 stappers en trappers geven vandaag alvast een krachtig signaal aan het beleid door de schoolomgeving op een andere manier te gebruiken. Elke school heeft daarvoor een mooie materialenkit ter beschikking. Het nieuwe straplied zet de kinderen alvast in beweging. In 50 secundaire scholen gaat ook High 5 van start. De eerste High 5 actie geeft de kinderen van de lagere school een ‘fantastisch welkom’ op de strapdag (applaushaag, kleeftattoos, vip-begeleiding tot op de speelplaats, enz.). In de loop van het schooljaar staan er nog een fietscontrole, een telactie en een debat over duurzame mobiliteit op het programma. Met High 5 slaan het secundair – en lager onderwijs de handen in elkaar voor veiliger verkeer.

De Strapdag en High 5 zijn  campagnes van het Octopusplan (Voetgangersbeweging vzw), een organisatie die sinds 2005  ijvert voor kindvriendelijke schoolomgevingen en duurzaam woon-schoolverkeer. Het Octopusplan begeleidt op dit moment al heel wat gemeenten in het proces om tot een ideale schoolomgeving te komen. Meer informatie op www.octopusplan.info