Voetgangersbeweging furieus na dodelijk ongeval Koekelberg

Voetgangersbeweging furieus na dodelijk ongeval Koekelberg

De Voetgangersbeweging is uiterst verontwaardigd over de gang van zaken na het dodelijke ongeval gisteren in Koekelberg. Een 30-jarige vrouw liet er het leven nadat een automobilist zwaar in de fout ging en twee aan het zebrapad wachtende wagens rechts over het fietspad voorbijstak. Slechts enkele uren later was de dader alweer op vrije voeten.

De Voetgangersbeweging begrijpt deze gang van zaken niet. Wie twee wagens die wachten voor het zebrapad, rechts inhaalt over het fietspad, weet dat hij een uiterst zware overtreding begaat en dat de kans dat het niet goed afloopt bijzonder groot is. Het parket verantwoordde de beslissing tot vrijlating in het feit dat “De bestuurder niet onder invloed was en er geen antecedenten waren. Bovendien was hij zelf erg aangeslagen.

Dat de dader meteen al weer op vrije voeten was, is onaanvaardbaar. De redenen van de vrijlating doen tevens de wenkbrauwen fronsen. Tom Dhollander: “Als je op deze manier een dodelijk ongeval veroorzaakt, mag het geen verzachtende omstandigheid zijn dat je niet onder invloed bent of dat je niet eerder een ongeval hebt gehad. Dat je aangeslagen bent nadat je net iemand van het leven hebt beroofd, zou er nog aan moeten ontbreken.”

Recht op te voet gaan

De Voetgangersbeweging kan deze gang van zaken niet aanvaarden en verwacht van onze overheid en het gerecht een veel harder signaal. Het is een basisrecht voor elke burger om zich als voetganger veilig en vrij over de straat te bewegen en de publieke ruimte te kunnen gebruiken. De overheid moet dit basisrecht ten allen tijden vrijwaren, ook al moeten hiervoor compromissen worden gesloten ten aanzien van automobilisten en andere weggebruikers. Wat je geeft aan de voetganger, geef je aan elke burger.

Volgens de belangenorganisatie wordt het hoog tijd dat er veel explicieter geïnvesteerd wordt in voetgangersvoorzieningen. Het tegendeel lijkt echter te gebeuren: nog steeds zijn er politici die onder het mom van vrijheid, pesten of betutteling elke maatregel betwisten die de plaats van de auto in onze samenleving aan banden legt. Of het nu gaat over het parkeeraanbod, snelheidsbeperkingen of rekeningrijden, aan de auto raakt men niet. Dat men daardoor heel wat anderen hun vrijheid, en zelfs hun leven, afneemt, wordt onder de mat geveegd, stelt de Voetgangersbeweging. De laatste jaren wordt bovendien veelal voetgangersinfrastructuur opgeofferd ten voordele van fietsinfrastructuur, terwijl men de ruimte voor de auto ongemoeid laat. Deze houding geeft een voedingsbodem aan burgers die gemakshalve de plaats van hun auto opeisen en niet stilstaan bij de gevolgen.”  

Lafheid van autolobbyisten

Tom Dhollander: “Als politici het niet de moeite vinden om te investeren in voetgangersveiligheid, waarom zouden burgers er dan rekening mee houden? Waar zitten de politici die de vrijheid van de auto zo weinig mogelijk willen beknotten nu met hun reactie op dit ongeval? Ze hebben de mond vol van veiligheid, totdat er een auto aan de oorzaak ligt. Mocht gisteren iemand met een wapen hebben rondgelopen in Brussel – zelfs zonder de intentie te schieten – dan stonden hun sociale mediakanalen nu roodgloeiend. Dat zij nu niets van zich laten horen, is laf. Het zijn deze mensen die bloed aan de handen hebben. Het bloed van het volgende slachtoffer dat in gelijkaardige omstandigheden om het leven zal komen.”

De Voetgangersbeweging wijst er op dat investeren in voetgangersvriendelijke verkeersinfrastructuur en publieke ruimte leidt tot minder ongevallen en een meerwaarde  is voor de gehele  samenleving. Tom Dhollander ”België is het op twee na gevaarlijkste Europese land voor voetgangers. Eén op de vier dodelijke verkeersslachtoffers in Vlaanderen is een voetganger of fietser. En toch lijkt die boodschap maar niet door te dringen. Hoeveel slachtoffers moeten er vallen om politiek en justitie wakker te schudden?”


Perscontact:
Voetgangersbeweging vzw
Tom Dhollander (gedelegeerd bestuurder / woordvoerder)
T 03 270 06 31
M 0495 887 343
tom.dhollander@publiekeruimte.info
www.voetgangersbeweging.be
www.publiekeruimte.info