Persbericht“Afschaffing fiscaal voordeel pick-ups is belangrijk signaal”

Persbericht“Afschaffing fiscaal voordeel pick-ups is belangrijk signaal”

BERCHEM, 8 oktober 2020 – Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) overweegt om het fiscale voordeel bij de aankoop van een pick-up truck af te schaffen. De zware terreinwagens zijn aan een opmars bezig, terwijl slechts een deel ervan voor professionele doeleinden wordt gebruikt. VIAS publiceerde vorig jaar cijfers waaruit bleek dat SUV’s betrokken zijn bij een toenemend aantal zware ongevallen met zachte weggebruikers. De Voetgangersbeweging toont zich tevreden met de intentie van minister Diependaele en dringt aan op een snelle inwerkingtreding.

Een groot deel van het succes van pick-ups in het straatbeeld is te wijten aan de fiscale voordelen bij de aanschaf van dit type wagen. Pick-ups zijn SUV’s of terreinwagens met open laadbak. De verkeersbelasting ervan is gelijkgesteld met die van een bestelwagen en is veel lager dan die voor personenauto’s. Het belastingvoordeel loopt op tot duizenden euro’s per jaar waardoor steeds meer Belgen zich een pick-up aanschaffen. Het toenemend aantal zware wagens laat zich ook merken in de ongevallenstatistieken. Het Belgische verkeersinstituut VIAS berekende vorig jaar dat SUV’s een stuk gevaarlijker zijn voor voetgangers dan andere personenwagens. Per duizend letselongevallen met SUV’s vallen er 140,9 zwaargewonde of dode voetgangers. De cijfers van VIAS gaan niet enkel over pick-ups maar over SUV’s in het algemeen. Het toenemend aantal ongevallen verontrust de Voetgangersbeweging maar tegelijk is de organisatie niet verwonderd.

Tom Dhollander (Voetgangersbeweging): “In 2019 was één op de drie nieuwe ingeschreven wagens een SUV terwijl dat in 2010 maar één op de tien was. Terreinwagens mogen dan wel veiliger zijn voor de inzittenden, ze verhogen het risico voor andere weggebruikers. Het toenemende aantal verkeersslachtoffers is dan ook niet verwonderlijk. Bovendien liggen grote wagens aan de basis van tal van andere leefbaarheidsproblemen in steden en woonkernen. De vaak Amerikaanse en Aziatische modellen zijn niet gemaakt voor onze dichtbebouwde woonomgeving. Ze nemen tot twee keer meer parkeerruimte in dan een kleine wagen, ze verbruiken veel meer fossiele brandstoffen en zijn daardoor mee verantwoordelijk voor een verslechtering van de luchtkwaliteit. In tijden waarin steeds meer mensen zich te voet en met de fiets verplaatsen en aangewezen zijn om hun directe woonomgeving, moet het debat daarover gevoerd worden. Enkelingen leggen een zware hypotheek op de leefkwaliteit van velen.”

Het opheffen van het fiscale gunsttarief voor pick-ups is alvast een belangrijk signaal, vindt de Voetgangersbeweging. Dhollander. “Door de aankoop ervan voor niet-professioneel gebruik te ontmoedigen, geeft de minister te kennen dat zulke zware wagens niet nodeloos in het straatbeeld aanwezig moeten zijn. Dat is een bemoedigende eerste stap. Vlaanderen kan hierover niet alleen beslissen, maar enkel in overleg met de andere gewesten. We roepen de Waalse en Brusselse gewestregeringen op om Vlaams minister Diependaele hierin te volgen en om de maatregel snel in te voeren. Dit zou een belangrijke bijdrage zijn aan meer verkeersveiligheid op onze wegen.”

Einde persbericht.


PERSCONTACT

Tom Dhollander, gedelegeerd bestuurder Voetgangersbeweging vzw
tom.dhollander@voetgangersbeweging.be, 0495 887 343
www.voetgangersbeweging.be