Voetgangersbeweging blij met het pleidooi voor ‘Keizer Voetganger’

Voetgangersbeweging blij met het pleidooi voor ‘Keizer Voetganger’

De Voetgangersbeweging is tevreden dat er politieke aandacht gaat naar de voetganger. Het initiatief van CD&V komt geen dag te vroeg: reeds vele jaren benadrukt de Voetgangersbeweging het belang van een kwaliteitsvol voetgangersbeleid. We ondersteunen het pleidooi ‘Keizer voetganger’. Te voet gaan is de enige vervoerswijze waartoe letterlijk elke burger toegang heeft: iedereen is voetganger.

We vinden in het plan van CD&V heel wat waardevolle voorstellen terug. Het is een evidentie dat alle voetpaden moeten aanvoelen als een biljartlaken en dat ze hindernissenvrij worden gemaakt. Ook het verstandig omspringen met de aanleg van nutsvoorzieningen is broodnodig zodat voetpaden niet te pas en te onpas worden opgebroken. Een stapfonds en de vooropgestelde budgetten ter ondersteuning van lokale besturen zijn een belangrijke eerste stap naar kwaliteitsvolle voetpaden. Er moet een grote inhaalbeweging gebeuren dus wellicht is er meer nodig.

Naast kwaliteitsvolle voetpaden moeten we ervoor zorgen dat de volledige wandelruimte aantrekkelijk en uitnodigend is. De Voetgangersbeweging lanceerde eerder dit jaar op haar jaarlijks congres het 10-puntenplan voor kwaliteitsvolle publieke ruimte als handvat voor lokale besturen. Op dit congres besteden we al jaren aandacht aan projecten die de bewandelbaarheid van steden en gemeenten ten goede komen. Een prijs voor voetgangersvriendelijke gemeente lijkt ons een goede manier om deze inspanningen voor voetgangers nog explicieter te maken.

Een actualisering van het verouderde voetgangersvademecum is eveneens urgent zodat steden en gemeenten een goede houvast hebben over hoe zij voetgangersinfrastructuur moeten aanleggen. De Vlaamse overheid moet hierin trekker zijn.

Om een goed voetgangersbeleid te kunnen voeren is er dringend nood aan meer data. Een walkabilityscore kan daarbij helpen. Eerder dit jaar lanceerde de Voetgangersbeweging met haar zusterorganisaties de nationale Voetgangersbarometer, een grootschalige opiniepeiling naar de ervaringen van voetgangers in hun gemeente. De resultaten hiervan worden aanstaande zondag (12 november) bekend gemaakt.