Voetgangersbeweging

Wedstrijdreglement #iedereenvoetganger

Wedstrijdreglement #iedereenvoetganger

 1. De wedstrijd wordt georganiseerd door:

  Voetgangersbeweging vzw
  Diksmuidelaan 303
  2600 Antwerpen (Berchem)
  Telnr: 03/270 06 30
  info@voetgangersbeweging.be

 2. De wedstrijd start op 24 april 2020 en loopt tot 24 mei 2020. Elke week kiest de Voetgangersbeweging één winnaar uit.
 3. De wedstrijd staat open voor elke natuurlijke persoon van minstens 18 jaar oud die deelneemt in eigen naam, die gedomicilieerd is in België.
 4. Om mee te doen aan de wedstrijd delen deelnemers een eigen foto met de #iedereenvoetganger op Facebook, Instagram of Twitter. De foto heeft een duidelijke link naar het te voet gaan in eigen buurt.
 5. Het aantal winnaars hangt af van het aantal beschikbare prijzen. Er bestaat geen discussie over de uiteindelijk bepaalde winnaars.
 6. De winnaars worden via het door hen gebruikte sociale mediakanaal op de hoogte gebracht, mogelijk wordt er ook een mededeling geplaatst via de website en de sociale mediakanalen van de organisatie.
 7. Elk individu kan meerdere inzendingen doen, maar kan slechts eenmalig een prijs winnen.
 8. Prijzen voor de individuele wedstrijd: het boek ‘Te voet’ door Shane O’Mara. Winnaars krijgen een exemplaar van het boek aan huis geleverd. De levertermijn kan variëren afhankelijk van het moment.
 9. De prijzen kunnen niet omgeruild of omgezet worden in geld. De Voetgangersbeweging kan op elk moment een prijs wijzigen omwille van bijvoorbeeld productieredenen of overmacht. De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de kwaliteit van de prijs.
 10. Als de wedstrijd door technische problemen of overmacht vroegtijdig wordt stopgezet, zullen de winnaars worden gekozen uit de ontvangen inzendingen.
 11. De Voetgangersbeweging, noch haar personeel kan aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke schade die door de wedstrijd kan voortvloeien. Ook kan de organisatie met haar personeel niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke technische problemen bij de organisatie zelf of bij de deelnemer aan de wedstrijd en/of een derde. Als de wedstrijd door overmacht of buiten de organisatie haar wil om moet worden geannuleerd, is de organisatie (en personeel) niet aansprakelijk.
 12. De persoonsgegevens van de deelnemers uit deze wedstrijd worden door de Voetgangersbeweging verwerkt in het kader van de wedstrijd en het toezenden van de prijs. De persoonsgegevens kunnen aangewend worden voor marketing-en communicatiedoeleinden betreffende de activiteiten van de Voetgangersbeweging. De organisatie geeft de informatie niet door aan derden. Deelnemers kunnen ten alle tijden hun persoonsgegevens laten wijzigen of laten schrappen of zich verzetten tegen de verwerking van de persoonsgegevens. Dit kan schriftelijk per e-mail naar info@voetgangersbeweging.be.
 13. Door deel te nemen aan deze wedstrijd aanvaardt elke deelnemer het wedstrijdreglement.