Voetgangersbeweging

Gullegem

Schrijf je in voor de tweede LaMA sessie!

Zin om mee te werken aan een kindvriendelijke schoolomgeving aan de Gulleboom (onderbouw en kleuter)? Schrijf je dan in voor de tweede co-creatiesessie! Afspraak op dinsdag 22/6 van 19u-22u. Bij goed weer komen we samen op de speelplaats van de school, ingang via de Processieweg. Bij slecht weer gaat de sessie door in de Dwarsschuur, bij de sporthal. Deelnemers ontvangen de definitieve locatie later via mail.

Wat mag je verwachten?

– Een creatieve co-creatiesessie
– Een introductie van het LaMA project, de bevindingen uit het vooronderzoek en de ideeën uit de eerste sessie
– We gaan samen op zoek naar concrete ideeën die we begin volgend schooljaar kunnen testen
– We werken aan een veilige en aangename schoolomgeving tijdens en buiten de schooluren. De focus ligt daarbij op duurzame mobiliteit en kindvriendelijke ingrepen.  

Coronamaatregelen

De tweede sessie gaat ter plaatse door volgens de geldende maatregelen. Om alles veilig te laten verlopen, voorzien we max. 30 plaatsen. We voorzien voldoende ruimte aan en tussen tafeltjes om afstand te bewaren. Het dragen van een mondmasker is verplicht.

Wat met de plannen voor het OC en centrumplein?

De plannen voor het nieuwe ontmoetingscentrum en centrumplein overlappen deels met de schoolomgeving. Voor deze heraanleg loopt een apart participatietraject. Voor meer info, vragen of opmerkingen kan je terecht op: https://www.wevelgem.be/centrumgullegem.

Met LaMA willen we op korte termijn ideeën bedenken en uittesten, specifiek voor de schoolomgeving. Goede ideeën die hieruit voortvloeien kunnen wel worden meegenomen in de plannen voor het centrumplein.