Werking

Wie zijn wij?

De Voetgangersbeweging vzw is een door de Vlaamse overheid erkende mobiliteitsorganisatie.

Samen met een groot netwerk van leden en partners zet de Voetgangersbeweging zich dagelijks in voor een voetgangersvriendelijke en voetgangersveilige publieke ruimte. Hiervoor steunt de Voetgangersbeweging op twee werkingen:

Met Infopunt Publieke Ruimte richt de Voetgangersbeweging zich naar beleidsmakers, professionelen en burgers die meer willen doen met hun leefomgeving. We verzamelen goede voorbeelden en inspireren via een online databank, tijdschrift, praktijkboek en Congres Publieke Ruimte. Jaarlijks reiken we de prijs Publieke Ruimte uit aan de ‘beste’ openbare ruimte van Vlaanderen en Brussel.
Bezoek de website! www.publiekeruimte.info

Met Octopusplan werkt de Voetgangersbeweging samen met gemeentebesturen, scholen en ouders aan kindvriendelijke schoolomgevingen en duurzaam woon-schoolverkeer. Een weg die geschikt is voor kinderen is goed voor iedereen! Gemeenten en scholen kunnen bij het Octopusplan terecht voor advies en begeleiding. Op die manier wil het Octopusplan de obstakels wegwerken die stappen en trappen tegenhouden.
Bezoek de website! www.octopusplan.info