Samenwerking

De Voetgangersbeweging is lid van nationale en internationale koepelverenigingen waaronder het Netwerk Duurzame Mobiliteit, de International Federation of Pedestrians, de Federation of European Pedestrian Associations.


Verder zetelt de Voetgangersbeweging in de Mobiliteitsraad Vlaanderen (MORA), de algemene vergadering van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde, de Staten-Generaal Verkeersveiligheid en diverse andere stuurgroepen en begeleidingscommissies.