Missie en visie

Missie

Veilig en aangenaam te voet kunnen gaan is een basisrecht. De Voetgangersbeweging ijvert voor goed uitgeruste voetgangersinfrastructuur en kwaliteitsvolle, aangename en veilige leefomgevingen waarin mensen graag op straat komen.

Visie

Je veilig te voet kunnen verplaatsen is een basisrecht. Te voet gaan is wereldwijd de meest gebruikte manier van mobiliteit. Daarnaast is stappen meer dan een verplaatsingsmiddel alleen. We wandelen om onze omgeving te ontdekken, te bewegen, mensen te ontmoeten, boodschappen te doen, onze gedachten te verzetten, te ontspannen, …

Helaas nodigt de openbare ruimte vaak niet uit om te voet te gaan. Straten en pleinen worden al te vaak ingericht met het oog op een vlotte verkeersdoorstroming en voldoende parkeerplek. Investeren in voetgangersinfrastructuur komt vaak op de laatste plaats “want de voetganger, die redt zich wel”.

Daarom zet de Voetgangersbeweging zich in voor kwaliteitsvolle, aangename en veilige leefomgevingen waarin mensen graag op straat komen. We willen duurzaam verplaatsingsgedrag stimuleren en promoten, met bijzondere aandacht voor voetgangers.

Wereldwijd maken steeds meer steden en gemeenten ruimte voor de voetgangers. Een mooie publieke ruimte waar mensen graag buiten komen is belangrijk voor het imago en de aantrekkingskracht van een stad of gemeente. Te voet gaan is goed voor de lokale economie, voor de gezondheid, voor de mobiliteit en voor het milieu.