Organisatie

Lidmaatschap voor ondernemingen, organisaties, opleidings- en onderzoeksinstellingen

Aangename en aantrekkelijke publieke ruimten brengen mensen op straat, geven impulsen aan handel en horeca, zijn bepalend voor citymarketing en vormen een katalysator voor vastgoedinvesteringen.

Om kwaliteitsvolle vernieuwingsprojecten te realiseren is méér nodig dan een beleid met visie. Een doordacht en gedetailleerd ontwerp, duurzame producten en materialen en een perfecte uitvoering zijn minstens even belangrijk. Daarvoor zijn studiebureaus, producenten en leveranciers van inrichtingsmaterialen en aannemers verantwoordelijk. Alle betrokken partijen dragen hun steentje bij aan een kwaliteitsvol ingericht openbaar domein.

Als uw bedrijf of organisatie zich in deze filosofie herkent, word dan Partner Publieke Ruimte. Samen zetten we het belang van kwaliteitsvolle en duurzame publieke ruimten op het agenda.

Ook non-profit organisaties, onderzoeks- en opleidingsinstellingen kunnen Publieke Ruimte Partner worden. Meer dan 100 Partners Publieke Ruimte steunen de werking van de Voetgangersbeweging.


Lidmaatschap voor bovenlokale overheden, overheidsinstellingen en beroepsfederaties

Ambassadeurs Publieke Ruimte zijn bovenlokale overheden, overheidsinstellingen, beroepsfederaties en grote non-profitorganisaties voor wie kwaliteitsvolle publieke ruimten een belangrijke hefboom zijn om hun doelstellingen te realiseren. Als ambassadeur engageren zij zich om de vele raakvlakken die publieke ruimte heeft met andere beleidsdomeinen, mee onder de aandacht te brengen.