Lokaal bestuur

Word Octopusgemeente en geef een sterk signaal aan scholen, ouders, inwoners en andere gemeenten. Gemeenten die aansluiten als lid engageren zich om de lidmaatschapsbijdragen van de Octopusscholen op hun grondgebied over te nemen. Scholen krijgen zo de kans om zich gratis aan te sluiten bij het Octopusplan. Reeds 140 gemeenten in Vlaanderen zijn lid!


Verkeersveilige straten, natuur in de buurt, aantrekkelijke speelplekken, een vitale kern, ruimte voor detailhandel en horeca. Lidgemeenten van Infopunt Publieke Ruimte geven aan hun inwoners het signaal dat ze werk maken van een kwaliteitsvolle en gezonde leefomgeving. Kortom: publieke ruimten die meer zijn dan de heraanleg van straten en pleinen, maar die een hefboom zijn voor het lokale beleid.

Als lid van het Infopunt Publieke Ruimte kan een lokaal bestuur rekenen op heel wat ledenvoordelen. 49 Vlaamse steden en gemeenten zijn reeds lid.